Metody pracy

Moje narzędzia

Metody pracy

W pracy z Klientami łączę wszystkie poznane techniki

Zadaniem psychobiologii jest odnalezienie klucza do znalezienia przyczyny choroby, a następnie jej usunięcie.

Jedna z głównych tez koncepcji psychobiologii mówi o tym, że choroba nie jest błędem natury lecz najlepszym rozwiązaniem mózgu, aby utrzymać organizm przy życiu. Nasz mózg nigdy się nie myli i nie pracuje bez potrzeby, zawsze wybierając rozwiązanie doskonałe biologicznie. Każda dolegliwość jest więc przystosowaniem organizmu do istniejących warunków – będąc pozornym problemem dla człowieka, w rzeczywistości stanowi jego biologiczny atut.

Dowiedz się więcej na temat psychobiologii →

EFT pozwala na szybkie uwolnienie i zneutralizowanie negatywnych emocji. Łączy pracę na poziomie umysłu (psychologia poznawcza), emocji i ciała (tapping).
W czasie sesji opukuje się specjalnie wyznaczone punkty meridianowe na ciele, wypowiadając zdania dotyczące określonego problemu.

Do tej pory stwierdzono skuteczność EFT w leczeniu: lęków i fobii, uzależnień, depresji, bezsenności, żalu i straty, poczucia winy, obsesji i kompulsji, zaburzeń jedzenia, bólu, alergii, uzależnień, dysleksji, nadużyć seksualnych, chorób natury fizycznej, niskiej samooceny i negatywnych przekonań.

Dowiedz się więcej na temat techniki emocjonalnej wolności →

Cellular EFT jest metodą stworzoną do pracy nad pamięcią komórkową. Poprzez pamięć komórki (ciała) docieramy do zapisu traumy transgenicznej i uwalniamy ją za pomocą tappingu. W ten sposób możemy uzdrowić nie tylko pojedyncze traumatyczne zdarzenia z naszego życia, ale całą sekwencję zdarzeń i emocji, w tym również nieuświadomionych. Podczas sesji pracujemy nad lojalnością wobec rodu, która potrafi nas zablokować w każdym aspekcie naszego życia.

Oto niektóre obszary pracy metodą Cellular EFT:
uzdrawianie trudnych relacji z rodzicami i rodziców z dziećmi, problemy w relacjach i związkach, programy przedpoczęciowe / prenatalne, programy porodowe i okołoporodowe, traumy pokoleniowe i ukryta lojalność wobec przodków, poczucie utknięcia w życiu lub jakimś jego aspekcie.

Dowiedz się więcej na temat Cellular EFT →

Matrix Reimprinting to metoda która łączy wiedzę z epigenetyki i fizyki kwantowej. Kiedy doświadczamy negatywnego zdarzenia „część Nas” oddziela się i powoduje blokadę pamięci, po to by Nas chronić. Reimprinting oznacza przeprogramowanie, czyli że stare programy w podświadomości zostają zastąpione nowymi, co pozwala zmienić obraz przeszłości.

Niektóre obszary pracy metodą Matrix: uwolnienie świadomych oraz podświadomych traum, których doświadczyliśmy w ciągu pierwszych 6 lat naszego życia, praca z Wewnętrznym Dzieckiem, uwolnienie od negatywnych przekonań i wprowadzenie pozytywnych.

Dowiedz się więcej na temat Matrix Reimprinting →

W trakcie snów nasz mózg wraca do nieprzetworzonych traum, niesprzyjających schematów i przekonań. Praca z symbolami i archetypami, które pojawiają się w naszych snach pozwala na rozwiązanie konfliktów emocjonalnych i problemów, które nasza podświadomość przetwarza, gdy śnimy.

„Nic co ważne i istotne nie pojawia się w naszym życiu bez wcześniejszej zapowiedzi w naszych snach.” Edgar Cayce

Zabiegi podnoszą świadomość, byś mogła postrzegać, wiedzieć, być i otrzymywać wszystko bez żadnych ograniczeń. Jeśli ulega zmianie energia/wibracja ciała, to otoczenie jak rezonans pokaże Nam tę zmianę.
Praca z Access pozwala na uwolnienie ocen, osądów punktów widzenia zaimplantowanych w dzieciństwie przez Naszych rodziców, opiekunów czy otoczenie. Jak by to było funkcjonować bez tego bagażu i kreować dla siebie więcej szczęścia i obfitości?

Wykonuję zabiegi:
Access Bars,
Energetyczny facelift twarzy i ciała,
Pamięć komórkowa,
MTVSS,
Biomimetryczna i biomimiczna mimikra,
Korekta wzroku,
Molekularna manifestacja i demolekularna manifestacja.

Dźwięki mis i gongów mogą wpływać pozytywnie na organizm na poziomie: fizycznym, psychicznym, emocjonalnym, duchowym, mentalnym.

Terapia pomaga uwolnić się od całego szeregu psychosomatycznych dolegliwości i chorób. Dźwięk o odpowiedniej wysokości i częstotliwości powoduje wyciszenie i uspokojenie, spowalniając przepływ fal mózgowych.

Zaintrygowały Cię gongi i misy? Więcej o wpływie dźwięku na organizm przeczytasz → tutaj.

Gimnastyka słowiańska to rodzaj ćwiczeń fizycznych zakorzenionych w kulturze słowiańskiej, które są jednocześnie psychoterapią ciała.

Poprzez gimnastykę wpływamy na swój wygląd zewnętrzny, wzmacniając ciało, a dodatkowo pracujemy z emocjami i blokadami rodowymi.

Praktyka Gimnastyki OTWIERA Nas na kontakt ze swoją żeńskością i pozwala na odpowiednie zarządzanie energią seksualną.

Dowiedz się więcej na temat gimnastyki słowiańskiej →

To połączenie technik coachingowych, ustawień systemowych, pracy z trigerem, emocjami i rewersami. W trakcie sesji następuje integracja Cienia – osobistego, rodzinnego, rodowego, karmicznego i społecznego. Dzięki spojrzeniu w pole informacji zyskujesz głęboki wgląd w zdarzenia z przeszłości, domykając cykle emocjonalne na linii swojego życia. Możesz przetransformować blokady i opór tak, by nie powtarzać uwikłań rodzinnych.

Zintegrowanie poszczególnych części świadomości pozwala Nam na odnalezienie drogi do swoich Rodziców, by wyjść z ról, parentyfikacji i ciężarów rodowych. Praca z wewnętrznym dzieckiem uczy bezwarunkowej miłości do siebie samego i pozwala na zmianę perspektywy poprzez spojrzenie na dynamikę rodową. Stare programy, niewspierające przekonania zostają zastąpione nowymi, co pozwala na wyjście z uwikłania, abyś mógł/a cieszyć się życiem z lekkością.

„To, czemu się opierasz nie tylko powraca do Twojego życia, ale również wzrasta.”
K. G. Jung

Autorem ćwiczenia jest dr Claude Sabbah, twórca Biologii Totalnej Organizmów Żywych. Zawarta w ćwiczeniu bogata symbolika pozwala pracować z nieświadomą częścią naszego umysłu i umożliwia wprowadzenie nowych programów, z pominięciem autosabotażu gadziego mózgu i świadomego umysłu.

W tej metodzie wykorzystuję wizualizację oraz rysunek wykonany przez Klienta. Mała posiadłość symbolicznie łączy Osobę z okresem Planu/Celu, pozwala też zmienić system przekonań, który przejęliśmy po rodzicach.

Porządkowanie „Małej posiadłości” sprzyja poprawie Twojego zdrowia. Dzięki tej metodzie wpływamy między innymi na relacje z rodzicami /przodkami, a także zwiększamy przepływ finansowy i odbudowujemy wszystkie ważne obszary w Twoim życiu.

Zadaniem psychobiologii jest odnalezienie klucza do znalezienia przyczyny choroby, a następnie jej usunięcie.

Jedna z głównych tez koncepcji psychobiologii mówi o tym, że choroba nie jest błędem natury lecz najlepszym rozwiązaniem mózgu, aby utrzymać organizm przy życiu. Nasz mózg nigdy się nie myli i nie pracuje bez potrzeby, zawsze wybierając rozwiązanie doskonałe biologicznie. Każda dolegliwość jest więc przystosowaniem organizmu do istniejących warunków - będąc pozornym problemem dla człowieka, w rzeczywistości stanowi jego biologiczny atut.

Dowiedz się więcej na temat psychobiologii →

EFT pozwala na szybkie uwolnienie i zneutralizowanie negatywnych emocji. Łączy pracę na poziomie umysłu (psychologia poznawcza), emocji i ciała (tapping).
W czasie sesji opukuje się specjalnie wyznaczone punkty meridianowe na ciele, wypowiadając zdania dotyczące określonego problemu.

Do tej pory stwierdzono skuteczność EFT w leczeniu: lęków i fobii, uzależnień, depresji, bezsenności, żalu i straty, poczucia winy, obsesji i kompulsji, zaburzeń jedzenia, bólu, alergii, uzależnień, dysleksji, nadużyć seksualnych, chorób natury fizycznej, niskiej samooceny i negatywnych przekonań.

Dowiedz się więcej na temat techniki emocjonalnej wolności →

Cellular EFT jest metodą stworzoną do pracy nad pamięcią komórkową. Poprzez pamięć komórki (ciała) docieramy do zapisu traumy transgenicznej i uwalniamy ją za pomocą tappingu. W ten sposób możemy uzdrowić nie tylko pojedyncze traumatyczne zdarzenia z naszego życia, ale całą sekwencję zdarzeń i emocji, w tym również nieuświadomionych. Podczas sesji pracujemy nad lojalnością wobec rodu, która potrafi nas zablokować w każdym aspekcie naszego życia.

Oto niektóre obszary pracy metodą Cellular EFT:
uzdrawianie trudnych relacji z rodzicami i rodziców z dziećmi, problemy w relacjach i związkach, programy przedpoczęciowe / prenatalne, programy porodowe i okołoporodowe, traumy pokoleniowe i ukryta lojalność wobec przodków, poczucie utknięcia w życiu lub jakimś jego aspekcie.

Dowiedz się więcej na temat Cellular EFT →

Matrix Reimprinting to metoda która łączy wiedzę z epigenetyki i fizyki kwantowej. Kiedy doświadczamy negatywnego zdarzenia „część Nas” oddziela się i powoduje blokadę pamięci, po to by Nas chronić. Reimprinting oznacza przeprogramowanie, czyli że stare programy w podświadomości zostają zastąpione nowymi, co pozwala zmienić obraz przeszłości.

Niektóre obszary pracy metodą Matrix: uwolnienie świadomych oraz podświadomych traum, których doświadczyliśmy w ciągu pierwszych 6 lat naszego życia, praca z Wewnętrznym Dzieckiem, uwolnienie od negatywnych przekonań i wprowadzenie pozytywnych.

Dowiedz się więcej na temat Matrix Reimprinting →

W trakcie snów nasz mózg wraca do nieprzetworzonych traum, niesprzyjających schematów i przekonań. Praca z symbolami i archetypami, które pojawiają się w naszych snach pozwala na rozwiązanie konfliktów emocjonalnych i problemów, które nasza podświadomość przetwarza, gdy śnimy.

"Nic co ważne i istotne nie pojawia się w naszym życiu bez wcześniejszej zapowiedzi w naszych snach." Edgar Cayce

Zabiegi podnoszą świadomość, byś mogła postrzegać, wiedzieć, być i otrzymywać wszystko bez żadnych ograniczeń. Jeśli ulega zmianie energia/wibracja ciała, to otoczenie jak rezonans pokaże Nam tę zmianę.
Praca z Access pozwala na uwolnienie ocen, osądów punktów widzenia zaimplantowanych w dzieciństwie przez Naszych rodziców, opiekunów czy otoczenie. Jak by to było funkcjonować bez tego bagażu i kreować dla siebie więcej szczęścia i obfitości?

Wykonuję zabiegi:
- Access Bars,
- Energetyczny facelift twarzy i ciała,
- Pamięć komórkowa,
- MTVSS,
- Biomimetryczna i biomimiczna mimikra,
- Korekta wzroku,
- Molekularna manifestacja i demolekularna manifestacja.

Dźwięki mis i gongów mogą wpływać pozytywnie na organizm na poziomie: fizycznym, psychicznym, emocjonalnym, duchowym, mentalnym.

Terapia pomaga uwolnić się od całego szeregu psychosomatycznych dolegliwości i chorób. Dźwięk o odpowiedniej wysokości i częstotliwości powoduje wyciszenie i uspokojenie, spowalniając przepływ fal mózgowych.

Zaintrygowały Cię gongi i misy? Więcej o wpływie dźwięku na organizm przeczytasz → tutaj.

Gimnastyka słowiańska to rodzaj ćwiczeń fizycznych zakorzenionych w kulturze słowiańskiej, które są jednocześnie psychoterapią ciała.

Poprzez gimnastykę wpływamy na swój wygląd zewnętrzny, wzmacniając ciało, a dodatkowo pracujemy z emocjami i blokadami rodowymi.

Praktyka Gimnastyki OTWIERA Nas na kontakt ze swoją żeńskością i pozwala na odpowiednie zarządzanie energią seksualną.

Dowiedz się więcej na temat gimnastyki słowiańskiej →

To połączenie technik coachingowych, ustawień systemowych, pracy z trigerem, emocjami i rewersami. W trakcie sesji następuje integracja Cienia - osobistego, rodzinnego, rodowego, karmicznego i społecznego. Dzięki spojrzeniu w pole informacji zyskujesz głęboki wgląd w zdarzenia z przeszłości, domykając cykle emocjonalne na linii swojego życia. Możesz przetransformować blokady i opór tak, by nie powtarzać uwikłań rodzinnych.

Zintegrowanie poszczególnych części świadomości pozwala Nam na odnalezienie drogi do swoich Rodziców, by wyjść z ról, parentyfikacji i ciężarów rodowych. Praca z wewnętrznym dzieckiem uczy bezwarunkowej miłości do siebie samego i pozwala na zmianę perspektywy poprzez spojrzenie na dynamikę rodową. Stare programy, niewspierające przekonania zostają zastąpione nowymi, co pozwala na wyjście z uwikłania, abyś mógł/a cieszyć się życiem z lekkością.

"To, czemu się opierasz nie tylko powraca do Twojego życia, ale również wzrasta."
K. G. Jung

Autorem ćwiczenia jest dr Claude Sabbah, twórca Biologii Totalnej Organizmów Żywych. Zawarta w ćwiczeniu bogata symbolika pozwala pracować z nieświadomą częścią naszego umysłu i umożliwia wprowadzenie nowych programów, z pominięciem autosabotażu gadziego mózgu i świadomego umysłu.

W tej metodzie wykorzystuję wizualizację oraz rysunek wykonany przez Klienta. Mała posiadłość symbolicznie łączy Osobę z okresem Planu/Celu, pozwala też zmienić system przekonań, który przejęliśmy po rodzicach.

Porządkowanie „Małej posiadłości” sprzyja poprawie Twojego zdrowia. Dzięki tej metodzie wpływamy między innymi na relacje z rodzicami /przodkami, a także zwiększamy przepływ finansowy i odbudowujemy wszystkie ważne obszary w Twoim życiu.