Cellular EFT – praca z pamięcią komórkową

Czym jest Cellular EFT?

Cellular EFT jest metodą stworzoną do pracy nad pamięcią komórkową. Opiera się na badaniach dr. Bruce’a Liptona (epigenetyka) oraz psychogenealogii zapoczątkowanej w badaniach psychologów i psychiatrów francuskich w połowie XX w., a upowszechnionej przez prof. Anne Anceline Schützenberger i jej uczniów. W tej metodzie pracujemy w stanie skoncentrowanej świadomości polegającej na głębokim skupieniu na symptomach płynących z ciała.

Poprzez pamięć komórki (ciała) docieramy do zapisu traumy transgenicznej i uwalniamy ją za pomocą tappingu. W ten sposób możemy uzdrowić nie tylko pojedyncze traumatyczne zdarzenia z naszego życia, ale całą sekwencję zdarzeń i emocji, w tym również nieuświadomionych.

Praca z ciałem wywodzi się m.in. z technik oddechowych, focusingu i mindfulness. Praca nad świadomością – z WHH oraz Emo-DNA. Techniki wizualizacyjne opierają się m.in. na metodzie Matrix Reimprinting oraz rosyjskiej medycynie informacyjnej. Całość pozostaje wierna metodzie EFT, której zawdzięcza swoją skuteczność.

Nasza pamięć komórkowa to gigantyczna baza danych zgromadzonych przez całe wieki i pokolenia. Badania pokazują, że w pamięci komórkowej mamy zapisane nie tylko wszystkie doświadczenia z naszego własnego życia, ale również problemy emocjonalne odziedziczone po przodkach. Cellular EFT pozwala skutecznie oczyścić z pamięci komórkowej przekazy odziedziczone po przodkach. Są to nie tylko traumy, ale też różnego rodzaju przekonania i schematy funkcjonowania, w które jesteśmy uwikłani całkowicie poza naszą świadomością. Pozwala uzyskać wewnętrzną „zgodę” systemu rodzinnego, społecznego i zawodowego na zmianę w naszym życiu.

Podczas sesji pracujemy nad lojalnością wobec rodu, która potrafi nas zablokować w każdym aspekcie naszego życia. Kiedy mamy wrażenie, że utknęliśmy w jakimś obszarze, to prawdopodobnie próbujemy być lojalni wobec różnych postaw naszych rodziców i przodków. Lojalność nie zawsze jest oczywista, szczególnie dla nas samych.

Metoda Cellular EFT specjalizuje się w pracy nad konfliktami wewnętrznymi i prowadzi do integracji i harmonizacji wewnętrznej.

Zastosowanie Cellular EFT