Blog

Matrix Reimprinting

Czym jest Matrix Reimprinting? Twórcą metody jest Karl Dawson. Matrix Reimprinting to metoda która łączy wiedzę z epigenetyki i fizyki kwantowej. MR jest oparta

Czytaj więcej ⟶

Matrix Reimprinting

Czym jest Matrix Reimprinting? Twórcą metody jest Karl Dawson. Matrix Reimprinting to metoda która łączy wiedzę z epigenetyki i fizyki kwantowej. MR jest oparta na znanej w psychologii teorii powstawania traumy. Kiedy doświadczamy negatywnego zdarzenia „część

Czytaj więcej ⟶

Cellular EFT – praca z pamięcią komórkową

Czym jest Cellular EFT? Cellular EFT jest metodą stworzoną do pracy nad pamięcią komórkową. Opiera się na badaniach dr. Bruce’a Liptona (epigenetyka) oraz psychogenealogii zapoczątkowanej w badaniach psychologów i psychiatrów francuskich w połowie XX w., a upowszechnionej przez prof. Anne

Czytaj więcej ⟶

EFT – Emotional Freedom Techniques

Czym jest metoda EFT? EFT czyli Emotional Freedom Techniques (techniki emocjonalnej wolności), metoda polega na opukiwaniu specjalnie wyznaczonych punktów meridianowych na ciele oraz wypowiadaniu przy tym zdań dotyczących określonego problemu. EFT łączy pracę

Czytaj więcej ⟶