EFT – Emotional Freedom Techniques

Czym jest metoda EFT?

EFT, czyli Emotional Freedom Techniques (techniki emocjonalnej wolności), metoda polega na opukiwaniu specjalnie wyznaczonych punktów meridianowych na ciele oraz wypowiadaniu przy tym zdań dotyczących określonego problemu. EFT łączy pracę na poziomie umysłu (psychologia poznawcza), emocji i ciała (tapping). Wykorzystuje i działa na pograniczu dziedzin psychologii, medycyny konwencjonalnej i medycyny chińskiej. To jedna z najlepiej przebadanych metod współczesnej psychoterapii zachodniej. Skuteczność potwierdzają badania kliniczne prowadzone od lat 90. XX wieku niezależnie w kilkunastu krajach na świecie.

Techniki EFT mają wpływ na układ nerwowy, produkcję hormonów, aktywację mózgu, a także ekspresję genów. Jest to najszybsza technika uwalniania i neutralizowania negatywnych emocji.

To metoda leczenia różnych problemów emocjonalnych i somatycznych, która przyjmuje za punkt wyjścia twierdzenie, że przyczyną wszelkich negatywnych emocji (lub problemów zdrowotnych o podłożu emocjonalnym) jest zakłócenie układu energetycznego naszego ciała. Dzięki zastosowaniu EFT można uzyskać bardzo pozytywne wyniki przy niewielkiej liczbie sesji.

Podczas gdy medycyna leczy wyłącznie nasze ciało, a psychologia wyłącznie nasz umysł, EFT, czyli tapping, harmonizuje człowieka jako całość, uwalniając problem równolegle na kilku poziomach.

Historia EFT

W latach 70. XX w. dr George Goodheart opracował metodę zwaną kinezjologią stosowaną. Zastosował on opukiwanie punktów akupunkturowych zamiast igieł i zaobserwował pozytywne efekty w testach mięśniowych pacjentów.
Na początku lat 80. XX w. amerykański psycholog, dr Roger Callahan, badał kinezjologię stosowaną i połączył ją z elementami psychologii poznawczej. Na bazie swoich doświadczeń stworzył metodę TFT (Terapia Pól Myślowych).

Twórca EFT – Gary Craig – uprościł system Callahana do zespołu punktów opukiwanych przy każdym problemie. Według jego koncepcji każdy nasz problem (psychiczny, emocjonalny czy fizyczny) ma swoje źródło w zaburzeniach systemu energetycznego ciała.

Początkowo sądzono, że tapping harmonizuje przepływ energii w meridianach znanych z TCM. Przełomowe znaczenie miało jednak odkrycie trzeciego układu krążenia, znanego jako system Bonghana.

Trwające blisko pół wieku badania naukowców z Seulu potwierdziły, że w ciele kręgowców istnieje system mikrokanalików, który otacza każdy narząd. Kanaliki te zbiegają się w wiązki, których lokalizacja odpowiada głównym meridianom. W kanalikach Bonghana płyną neurotransmitery – ponad sto związków chemicznych, których cząsteczki przenoszą impulsy pomiędzy synapsami układu nerwowego. Sygnały te docierają do układu limbicznego i uspokajają reakcję stresową.

Skuteczność EFT w uwalnianiu stresu potwierdzono w licznych badaniach, które wykazały m.in. spadek poziomu kortyzolu w krwi, regulację rytmu zatokowego serca, harmonizację fal mózgowych alfa, beta i gamma, a także zmianę ekspresji genów.

Obszary pracy metodą

Badania kliniczne potwierdziły skuteczność EFT w następujących przypadkach:

U dzieci: lęk przed rozstaniem, lęk przed szkołą, lęk przed ciemnością, lęk przed potworami i duchami, trudności w nauce, zaburzenia koncentracji, dysleksja, moczenie się.

EFT poprawia skuteczność w kreowaniu: